bondenära

Bondenära

Sedan i slutet av 2020 finns fb-gruppen REKO Rönninge, med cirka 1000 medlemmar från närområdet som handlar av ett tjugotal närproducenter. Varannan torsdag är det utlämning på Rönninge pendelparkering av ägg, naturbeteskött, honung, grönsaker och annat gott. 


Under festivalen vill vi att mötet mellan producenter och konsumenter blir fördjupat. Några närproducenter kommer att delta i en sorts bondens marknad, beroende på hur coronaläget ser ut i augusti 2021. Dels kommer du kunna beställa mat, dels kommer du kunna höra dem berätta från scen om hur de producerar sin mat. 


Mer info kommer.